Chuo-dori in Shinbashi

Bus passing thorugh.


■Japan National Route 15 – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_National_Route_15

■Location Map
広告