Persimmon tree

With kaki fruits.


■Diospyros kaki – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Diospyros_kaki

■Location Map
広告