Railroad bridge

On Musashino Line.


■Musashino Line – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Musashino_Line

■Location Map
広告